کارکردهای عقل نظری وعملی ازنگاه ابن سینا
35 بازدید
محل نشر: فصلنامه پژوهشهای فلسفی-کلامی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389/9/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی